اولین رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس یازدهم انتخاب شد

احمد دنیامالی، نماینده مردم شهرستان بندرانزلی با اکثریت آرا بعنوان رئیس دوره ای مجمع نمایندگان گیلان بمدت شش ماه انتخاب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی نشست مجمع نمایندگان گیلان در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ در محل دبیرخانه مجمع برگزار گردید، احمد دنیامالی، نماینده مردم شهرستان بندرانزلی با اکثریت آرا بعنوان رئیس دوره ای مجمع نمایندگان گیلان بمدت شش ماه انتخاب گردید.

گفتنی است، با این اتفاق دنیامالی به عنوان اولین رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس یازدهم شد.

Share