اعتراض مکتوب سه نماینده به اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون

در این نامه که خطاب به موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس یازدهم نوشته شده به استناد ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به اعتبار نامه تاجگردون اعتراض شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا متن اعتراض مکتوب روح‌الله نجابت (منتخب مردم شیراز و زرقان) و آقایان علی‌اکبر کریمی (منتخب مردم اراک) و علیرضا زاکانی (منتخب مردم قم) به اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون در صفحه توییتر نماینده مردم شیراز و زرقان منتشر شد.

در این نامه که به امضای روح‌الله نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان، علی‌ اکبر کریمی منتخب مردم اراک و علیرضا زاکانی منتخب مردم قم رسیده است، غلامرضا تاجگردون به رانتخواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه ای در دستگاههای دولتی و بخش عمومی متهم شده است.

اعتبارنامه نمایندگان مجلس پس از انتخاب باید در مجلس شورای اسلامی به تایید نمایندگان برسد.

مجلس یازدهم پس از شروع به کار، شعبه های ۱۵ گانه ای را برای بررسی اعتبارنامه نمایندگان تشکیل داده که وظیفه آنها بررسی اعتبارنامه های نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس است.

Share