ابراز تاسف نماینده مردم طوالش از قتل رومینا به دست پدرش

محمدیاری با بیان این که همه از قتل «رومینا» متاثر شدند و امیدواری از این که بار دیگر این گونه جنایات تکرار نشود، خاطرنشان کرد: کشورمان دارای قوانین متعددی بوده و کم نیست، متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه می‌باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از کاشف اسرار، نماینده مردم طوالش، ماسال و رضوان شهر در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از قتل «رومینا اشرفی» دختر ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش به وسیله داس ابراز انزجار و تاسف شدید کرد.

حسن محمدیاری با بیان این مطلب، اظهار کرد: مراجع قضایی برای پیش‌گیری از وقوع این گونه قتل‌های خشونت آمیز خانوادگی ساز و کاری را تعریف بکند.

این دارنده مدرک تحصیلی دکتری حقوق و قاضی بازنشسته دادگستری، مسئولیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره قتل رومینا و جلوگیری از قتل‌های مشابه دارای مسئولیت سنگین دانست و به طور جد خواستار فعال‌تر بودن و روشنگری بیشتر این معاونت برای تنویر افکار عمومی شد.

محمدیاری با بیان این که همه از قتل «رومینا» متاثر شدند و امیدواری از این که بار دیگر این گونه جنایات تکرار نشود، خاطرنشان کرد: کشورمان دارای قوانین متعددی بوده و کم نیست، متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه می‌باشیم.

وی از جمله این قوانین را حقوق شهروندی، و حمایت از کودکان عنوان کرد و معتقد است: بالاتر بردن فرهنگ عمومی برای پیش گیری از وقوع این گونه جرایم و تنویر افکار عمومی ضرورت دارد.

Share