گزارش تصویری نشاء برنج در شالیزارهای بندر انزلی

امیر محبوب یگانه: همزمان با دومین ماه فصل بهار و درحالی که شیوع ویروس کرونا فضای جدیدی را در جامعه رقم زده، گیل مردان و گیل زنان دست از کار و تلاش برنداشته‌اند و این تصاویر گوشه ای از زحمات کشاورزان را در شالیزارهای بندر انزلی نشان می‌دهد.

امیر محبوب یگانه: همزمان با دومین ماه فصل بهار و درحالی که شیوع ویروس کرونا فضای جدیدی را در جامعه رقم زده، گیل مردان و گیل زنان دست از کار و تلاش برنداشته‌اند و این تصاویر گوشه ای از زحمات کشاورزان را در شالیزارهای بندر انزلی نشان می‌دهد.

Share