گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان رشت

اولین جلسه شورای اداری شهرستان رشت در سال ۹۹به ریاست میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت برگزار شد.

اولین جلسه شورای اداری شهرستان رشت در سال ۹۹به ریاست میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت برگزار شد.

Share