گزارش تصویری جلسات مجمع منتخبین گیلان در مجلس یازدهم

مهتاب باقرزاده: جلسات مجمع منتخبین گیلان در مجلس یازدهم با مدیرکل بنیاد مسکن، مدیرکل منابع طبیعی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی در محل دبیرخانه مجمع عصر روز شنبه برگزار شد.

مهتاب باقرزاده: جلسات مجمع منتخبین گیلان در مجلس یازدهم با مدیرکل بنیاد مسکن، مدیرکل منابع طبیعی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی در محل دبیرخانه مجمع عصر روز شنبه برگزار شد.

Share