گزارش تصویری تدریس معلم بازنشسته آستارایی به دانش آموزان روستای مشند

آرش جوهری: مهدی گرامی پور معلم وظیفه شناس آستارایی که یک ماه قبل بازنشسته شده بود، اکنون به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس با وجود بازنشستگی با عشق و علاقه این روزها کلاس درس خود را به دامنه کوه های روستای مشند شهرستان مرزی بندر آستارا برده و عاشقانه به دانش آموزانش درس […]

آرش جوهری: مهدی گرامی پور معلم وظیفه شناس آستارایی که یک ماه قبل بازنشسته شده بود، اکنون به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس با وجود بازنشستگی با عشق و علاقه این روزها کلاس درس خود را به دامنه کوه های روستای مشند شهرستان مرزی بندر آستارا برده و عاشقانه به دانش آموزانش درس می دهد.

 

Share