چه کنیم تا پولمان زیباتر شود؟

برای مردم و بخصوص طبقه متوسط جامعه که روز به روز به طبقه فقیر نزدیک تر می شوند زشت و زیبا بودن پول و یا حتی ریال یا تومان صدا کردنش خیلی فرق ندارد.

دکتر رضا سیف پور / پژوهشگر رسانه و اقتصاد سیاسی
این روزها، از آنجا که احتمالا اکثر متخصصین و مشاورین اقتصادی تمام تمرکز خود را بربازار بورس نهاده اند ،گویی فرصتی ایجاد شده تا متولیان اقتصاد با بهره گیری از متخصصین زیبایی شناسی و گفتار درمانی اقتصاد، دستی به سر و روی پول ملی ما بکشند تا مگر اندکی زیبا تر و خوش بیان تر شود. البته این خبر بسیار خوبی برای پول فروشان میدان فردوسی است که هر برگ پول زیبای عصر قجری تا پهلوی را همچون تابلو فرش های نفیس میلیون ها تومان خرید و فروش می کنند اما سوال اصلی این است که آیا می توان کاری کرد تا این پول از این که قرار است بشود، زیباتر شود؟
به نظر من در شرایط فعلی حذف چهار صفر ( وحتی پنج صفر) از پول ملی رایج ما مثل انجام عمل زیبایی برای یک دماغ دسته گوشت کوبی لازم و ضروری است .آن هم دماغ نافرمی که خودمان بعد از سالها مشت و لگد در صورت ریال برایش درست کرده ایم با اینحال، حالا که قرار است اسم این پول عملی را هم عوض کنیم باید به فکر تغییرات اساسی در کارکرد و شیوه حضورش در جامعه هم باشیم. دقیقا مثل اینکه دماغ سوسن را کوچک کرده ایم و اسمش را گذاشته ایم بیژن (و یا برعکس). حالا دیگر این بیژن یا سوسن جدید نمیتواند همان کارکرد قبلی را داشته باشد. زیبا تر کردن پول ملی با شرایطی که گفتیم یعنی همین. آیا ما برای این وضعیت جدید فکری کرده ایم ؟ به نظر می رسد خیر.
امروز اقتصاد دانان زیبایی شناس ! هم معتقدند پول زیبا، پولی است که از ارزش بالاتری برخوردار باشد. این ارزش هم دیگر تنها محدود به پشتوانه طلا یا ارز نیست بلکه به شدت وابسته به پشتوانه اقتصادی و سهم کشور درتولید جهانی است.آنها معتقدند اگرکشوری بخواهد پولش زیبا تر شود باید در سیستم سیاسی – اقتصادی خود رانتخواری، فساد و رقابت ناسالم بین دولت و بخش خصوصی را حذف کند. آنها معتقدند قبل از اصلاح سر و صورت پول باید به اصلاح نظام بانکی و اصلاح سیاست های پولی فکرکرد. آنها بر این باورند که اگر جریان تورمی در داخل کشور شناسایی و رفع نشود هیچ عمل زیبایی برای پول ماندگار نخواهد بود و برای این کار چاره ای جز پایین آوردن هزینه های تولید، ارتقای بهره وری و تسهیل روند کسب و کارها نداریم.
آنها همچنین معتقدند تا زمانی که دولت مردان از کاهش ارزش پول ملی به نفع جبران کسری بودجه و افزایش صادرات سود می برند و کاهش ارزش پول ملی باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان و سفته بازان ارز می شود، سرخاب سفیدآب کردن ریال تاثیری نخواهد داشت و همه اینها محقق نخواهد شد مگر با اصلاح شیوه بودجه نویسی ، اصلاح نگرش های مدیریتی و اعتمادسازی بین مردم از طریق تثبیت قیمت ها و مبارزه با رفتار فراقانونی با بودجه عمومی.
در این بین برای مردم و بخصوص طبقه متوسط جامعه که روز به روز به طبقه فقیر نزدیک تر می شوند زشت و زیبا بودن پول و یا حتی ریال یا تومان صدا کردنش خیلی فرق ندارد. آنها میخواهند سفره شان کوچکتر نشود، بتوانند راحت تر از پس هزینه زندگی خود و خانواده شان برآیند و در نهایت دنیایشان زیبا تر شود. آنها خیلی بهتر از کارشناسان زیبایی شناسی اقتصاد، می دانند که « به آب و رنگ و خال و خط، هیچ حاجتی نیست روی زیبا را ! »
• ارتباط با نویسنده : ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲

Share