گزارش تصویری ضدعفونی کردن اماکن عمومی و معابر لنگرود

ضدعفونی کردن اماکن عمومی و معابر لنگرود توسط گروه جهادی هییت سیدالشهدا و همچنین تیپ مخصوص میرزا کوچک خان لنگرود در حال انجام است.

ضدعفونی کردن اماکن عمومی و معابر لنگرود توسط گروه جهادی هییت سیدالشهدا و همچنین تیپ مخصوص میرزا کوچک خان لنگرود در حال انجام است.

Share