گزارش تصویری| بار اقتصاد کشور بر دوش مرز آستارا

مرز آستارا این روزها با توجه بسته شدن برخی از گمرکات کشور از اهمیت فوق العاده ای برای تجارت کالا و نقشی اساسی برای اقتصاد کشور را دارد.

آرش جوهری: آستارا به دلیل شرایط مرزی بودن و قرار گرفتن در کریدور شمال جنوب شرایط ویژه ای دارد از جمله وجود گمرک و پایانه های مسافری و ترانزیتی که امروز به دلیل بسته شدن گمرکات دیگر و حضور روزانه ۲۵۰ کامیون در این مرز شاهد افزایش حجم صادرات و واردات از این گمرک هستیم و البته به همان میزان هم باید زیرساخت‌های بهداشتی و اقلام بهداشتی نیز در این شهرستان افزایش یابد.

Share