شیب ابتلا به کرونا در رودسر به ثبات رسید|نیاز بیمارستان رودسر به ماسک N۹۵ و دستکش

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر گفت: شیب ابتلا به کرونا در شهرستان رودسر به ثبات رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر آرش یوسفی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح فاصله گذاری اجتماعی افزود: با اجرای این طرح توانستیم شیب ابتلا به کرونا را در سطح شهرستان رودسر به ثبات برسانیم.

وی افزود: باید در خانه ماندن را جدی بگیریم تا از این مرحله بگذریم.

یوسفی با بیان اینکه خروجی بیماران بیشتر از ورودی است، افزود: همچنین ۱۴۶ هزار و ۶۰۰ نفر در شهرستان غربالگری سلامت شده اند. یعنی تقریبا به ۱۰۰ درصد جامع هدف رسیده ایم.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر با قدردانی از خیرین در جهت کمک رسانی به بیمارستان رودسر نیاز ضروری این بیمارستان را ماسک N۹۵ و دستکش دانست.

Share