روحانی: برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان دارد

روحانی گفت: برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان دارد.

روحانی گفت: ما باید همه نیازمندی‌های ضروری مردم را تامین کنیم. برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان دارد، نیاز به برق و گاز داریم ما همه نیازمندی‌ها را با هم در نظر می‌گیریم اما اولویت‌بندی وجود دارد گاهی ممکن است یکی فدای دیگری شود ولی ما همه تلاش خود را می‌کنیم ما با همه تلاش به مقابله با کرونا آمدیم.

Share