بیمارستان رودسر مجهز به دستگاه سی تی اسکن شد

اسداله عباسی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به پیگیرها و مکاتبات صورت گرفته با اختصاص چهار میلیارد تومان یک دستگاه سی تی اسکن خریداری شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با پیگیرهای نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و دستور وزیر بهداشت یک دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان شهید انصاری رودسر اختصاص یافت.

اسداله عباسی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به پیگیرها و مکاتبات صورت گرفته با اختصاص چهار میلیارد تومان یک دستگاه سی تی اسکن۶ اسلایس برند نیوسافت خریداری شده است.

وی افزود: دو میلیارد تومان هم برای دستگاه اکسیژن ساز اختصاص یافته که تا پایان این ماه تحویل بیمارستان شهید انصاری رودسر میشود.

به گفته عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید ماسک و محلول ضدعفونی در دو شهرستان رودسر و املش کمک شده است.

Share