گزارش تصویری گندزدایی و ضدعفونی کردن مناطق حساس شهر رشت

مناطق عموم و حساس شهر رشت به همت تیم پدافند جنگ نرم لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان و مشارکت شهرداری رشت ضدعفونی و گند‌زدایی شد.

شب گذشته و در راستای مقابله با گسترش شیوع کرونا‌ویروس، مناطق عمومی و حساس شهر رشت توسط لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان ضدعفونی و گند‌زدایی شد. تیم پدافند جنگ نوین لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات ش.م.ر (شیمیایی، میکروبی و رادیو‌اکتیو) اقدام به گند‌زدایی از امکان پر تردد مردم شهر رشت کرد.

Share