گزارش تصویری ضد عفونی و گندزدایی معابر شهری بندر آستارا

عملیات ضدعفونی سطح شهرستان آستارا با بکار گیری ۱۴ خودرو و ۵۰ هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده و با همکاری شبکه بهداشت و درمان، سپاه ناحیه، شهرداری، آتش نشانی، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان آستارا انجام شد.

عملیات ضدعفونی سطح شهرستان آستارا با بکار گیری ۱۴ خودرو و ۵۰ هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده و با همکاری شبکه بهداشت و درمان، سپاه ناحیه، شهرداری، آتش نشانی، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان آستارا انجام شد.

Share