گزارش تصویری تهیه و توزیع بسته های حمایتی مواد غذایی و ضدعفونی کننده در انزلی

با همت مردم بندرانزلی بسته های حمایتی مواد غذایی و مواد ضدعفونی کننده برای اقشار ضعیف جامعه توسط ستاد مردمی مبارزه با کرونا تهیه و توزیع شد.  

با همت مردم بندرانزلی بسته های حمایتی مواد غذایی و مواد ضدعفونی کننده برای اقشار ضعیف جامعه توسط ستاد مردمی مبارزه با کرونا تهیه و توزیع شد.

 

Share