نتیجه نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تالش، ماسال و رضوانشهر+ میزان آرا

حسن محمدیاری با کسب ۳۰۸۲۷ رأی و با شکست محمود شکری، نماینده جدید مردم حوزه انتخابیه تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایى آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه تالش، ماسال و رضوانشهر می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه حوزه انتخابیه تالش، ماسال و رضوانشهر برگزار شد، آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه به ترتیب به شرح ذیل است:

۱. آقای حسن محمدیاری فرزند حیات الله ۳۰۸۲۷ رأی

۲. آقای محمود شکری فرزند على ۲۵۸۸۶ رأی

۳. آقای علی فتح اللهی میانکوه فرزند عظیم ۲۵۰۷۱ رأی

۴. آقای محمدرضا سلامی ریک فرزند فرغ ۲۲۹۸۹ رأی

۵. آقای فرشید ره انجام فرزند فرهاد ۵۹۸۵ رأی

۶. آقای علیرضا یوسفی طولارودی فرزند یوسف ۴۳۶۲ رأی

۷. آقای علی حسینی خطبه سرا فرزند ذبیح‌اله ۲۲۹۲ رأی

۸. آقای سید محمد موسوی فرزند سید بها ۲۰۱۹ رأی

۹. آقای اکبر کوهی گیلوان فرزند صحبت قلى ۱۷۸۶ رأی

۱۰. آقای وحید اشکانی فرزند غلامرضا ۱۶۲۲ رأی

۱۱. آقای مهدی ولی پناه حویق فرزند رحمت ۱۰۶۲ رأی

۱۲. آقای سیدعباس میرطالبی فرزند سید حبیب ۱۰۲۵ رأی

۱۳. خانم سهیلا نجف علی زاده فرزند عزیزالله ۷۷۹ رأی

۱۴. آقای اصغر شمسی پور چوبر فرزند ابراهیم ۳۴۹ رأی

۱۵. آقای جهانسوز بخشی زاده شالکه فرزند نازعلى ۳۲۲ رأی

۱۶. آقای هدایت الله بختیاری فرزند فرج الله ۲۸۲ رأی

۱۷.  آقای عبدالعزیز سلطانی رضوانده فرزند عبدالوهاب ۷۹ رأی

۱۸.  آقای محمدحسن فعال فرزند کا کا ۵۷ رأی

گفتنی است حسن محمدیاری برادر بهمن محمدیاری نماینده اوار این حوزه انتخابیه در مجلس است.

Share