مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست گیلان از پارک ملی بوجاق بازدید کرد

ساسان کفایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست در اولین روز حضور خود در استان گیلان، ضمن بازدید از برخی سر محیط بانی ها با محیط بانان از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در بازدید از پارک ملی بوجاق ضمن تاکید بر رفع مشکلات محیط بانان، بهبود وضعیت معیشتی آنان را از الویت های کاری خود عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست در اولین روز حضور خود در استان گیلان، ضمن بازدید از برخی سر محیط بانی ها با محیط بانان از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.

ساسان کفایی در این بازدیدها که بصورت سرزده انجام شد، از نزدیک در جریان مسائل پاسگاه‌ها و مشکلات محیط بانان قرار گرفت.

در این برنامه بازدید که مسئول حراست و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان نیز حضور داشتند، مدیرکل حفاظت محیط زیست، دستورات ویژه‌ای را در رابطه با پاسگاه‌ها  و محیط‌بانان مستقر در پاسگاه‎ها صادر کرد.

کفایی در حاشیه این دیدار با تاکید بر اهمیت انجام وظیفه صادقانه و پاکدستی محیط‌بانان در انجام وظیفه محوله، بهبود وضعیت معیشتی آنان را در الویت کاری خود خواند.

Share