ضدعفونی کردن معابر عمومی و محلات مختلف شهر لنگرود

ضدعفونی کردن معابر عمومی و محلات مختلف شهر به همت شهرداری لنگرود با همکاری ستاد پیشگیری شهرداری و سپاه ناحیه لنگرود همه شب انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهردار لنگرود از عملیات ضدعفونی کردن معابر عمومی و محلات شهر در لنگرود خبر داد و افزود: عملیات ضد عفونی توسط عملیات ستاد پیشگیری شهرداری لنگرود و سپاه ناحیه لنگرود در حال انجام است.

سیدمهدی رجایی تصریح کرد: این روند باتوجه به شرایط مساعد هوا همچنان جهت مقابله با ویروس کرونا ادامه دارد.

رجایی با تایکد بر ضرورت رعایت دستورالعملها توسط شهروندان اظهار کرد: مردم در منازل خود بمانند و از حضور در سطح شهر خودداری کنند.

Share