ساعت کار بانک‌ها در گیلان تغییر کرد | کشیک باجه عصر بانک‌ها تعطیل شد

محمدرضا بدن آرای، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: ساعت کار ارائه خدمات به مردم در بانک‌ها در گیلان فردا هفتم اسفند از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه و پنجشنبه هشتم اسفند از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کمیسیون هماهنگی بانک‌های گیلان ساعات کار بانک‌ها را تا پایان هفته اعلام کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: ساعت کار ارائه خدمات به مردم در بانک‌ها در گیلان فردا هفتم اسفند از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه و پنجشنبه هشتم اسفند از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه است.

محمدرضا بدن آرای مرزدشتی افزود: کشیک باجه عصر بانک‌ها تا پایان هفته آینده تعطیل خواهد بود.

Share