تقاضای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برای مدیریت مصرف آب

ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مردم شریف استان تقاضا میشود با مدیریت مصرف آب و جلوگیری از مصارف غیرضروری، ضمن تداوم خدمات رسانی برای این شرکت، امکان برخورداری از این نعمت الهی را برای همگان در طول ساعات شبانه روز فراهم نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان طی اطلاعیه ای اعلام نمود:

با توجه به افزایش میزان مصرف آب هم استانی های گرامی به منظور رعایت بهداشت فردی و شستشوی مداوم دستها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا نسبت به مدیریت مصرف آب در شستشوها اقدام نمایند. از انجاییکه ظرفیت تامین و تصفیه آب محدود می‌باشد عبور از این ظرفیت و افزایش مصرف، باعث مواجهه با کم آبی در استان خواهد شد.

لذا ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مردم شریف استان تقاضا میشود با مدیریت مصرف آب و جلوگیری از مصارف غیرضروری، ضمن تداوم خدمات رسانی برای این شرکت، امکان برخورداری از این نعمت الهی را برای همگان در طول ساعات شبانه روز فراهم نمایند.

Share