انصراف دو کاندیدا در حوزه انتخابیه رودسر و املش | تعداد کاندیدا به ۲۰ نفر کاهش یافت

با انصراف رجبی و همتی، شمار داوطلبین حاضر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش به ۲۰ نفر کاهش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دو کاندیدای دیگر در حوزه انتخابیه رودسر و املش انصراف دادند.

محمدرضا رجبی و صغری همتی به طور رسمی از حضور در عرصه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه رودسر و املش انصراف داند.

با انصراف رجبی و همتی، شمار داوطلبین حاضر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش به ۲۰ نفر کاهش یافت.

به گزارش دیارمیرزا، اسامی نهایی ۲۰ داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس در رودسر و املش به شرح زیر است:

ا – آقای حبیب پنجی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۵

۲ – آقای مساعد پورحامد فرزند بابا کد نامزد ۱۲۶

۳- آقای علیرضا جهانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۹

۴ – آقای محمد حسین زاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۵

۵- آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷

۶- آقای فرامرز حیدری پرچکوهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۸

۷ – آقای علی داودی کیاکلا به فرزند ابراهیم مشهور به دکتر داودی کد نامزد ۱۵۱

۸ – خانم ناهید دوستار قاسم آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴

۹ – آقای یحیی ذکریا پوربلال می فرزند شعبان کد نامزد ۱۵۶

۱۰ – خانم صدیقه رمضانی تمیجانی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸

۱۱ – آقای سید محمد سید محمدی فرزند سید محمد تقی کد نامزد ۱۶۲

۱۲ – آقای محمد صفرپور لیما فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۶۸

۱۳ – آقای محمد صفری ملک میان فرزند عبداله مشهور به صفری قاسم آبادی کد نامزد ۱۶۹

۱۴ – آقای اسداله عباسی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱

۱۵ – آقای نظر علی علیزاده فرزند یداله مشهور به سردار علیزاده کد نامزد ۱۷۴

۱۶ – آقای حسین گل پرور فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۹

۱۷- آقای غلامرضا مرادی فرزند عسگر کد نامزد ۱۸۱

۱۸ – خانم معصومه مرادیان فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲

۱۹ – آقای سید علی اصغر موسوی گزافرودی فرزند سید عیسی کد نامزد ۱۹۱

۲۰ – آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد نامزد ۱۹۲

Share