امتحان بزرگ الهی؛ قابل توجه پزشکان متعهد و خدمتگزار کشور عزیزمان ایران

سید مصطفی محقق داماد گفت: من به عنوان یک روحانی خدمتگزار ملت، دست شما را می بوسم، نه من بلکه صدها فرشته بوسه برآن دست میزند کز کار خلق یک گره بسته واکند.

سید مصطفی محقق داماد

امتحان بزرگ الهی
قابل توجه پزشکان متعهد و خدمتگزار کشورعزیزمان ایران
۱-اینجانب مکرر گفته و نوشته ام که حرفه پزشکی از چنان قداستی برخوردار است که اگر بگوییم این دست خداست که از آستین پزشک برای درمان انسانها بیرون می آید گزاف نگفته ایم، پزشک دوا می دهد وخداوند شفا. فاذا مرضت فهو یشفین/)بقره/۸۰) و چون بیمار شوم اوست که بهبودى‏ام مى‏بخشد.

۲- در بحران پیش آمده برای کشور عزیزمان تلاش شبانه روزی و ایثارگرانه گروه درمانی اعم از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران، داروخانه ها و… هرگز فراموش شدنی نیست و از اینجانب جزسپاس ودعابرای موفقیت وسلامتی آنان کار دیگری ساخته نیست. ازدرگاه خداوند متعال برای همه آنان سلامتی ومزید توفیق خواستاریم و امیدواریم که با تاییدات الهی این بلیه عظمی را بدست با کفایت آنان دفع فرماید. آمین

۳- به یقین این رخداد تلخ و اسفبار برای مبتلایان، بیماری و رنج و درد است ولی برای دست اندرکاران امور پزشکی امتحانی بزرگ از سوی خداوند متعال است.

۴- به رغم انکه تلاش درمانیان ایثارگر در مقابل دیدگان ملت عزیزمان مشهود وملموس است، با کمال تأسف شنیده می شود که دربرخی از نواحی کشور که بیماری هجوم آورده، عده ای از پزشکان مطب خود را تعطیل کرده وپاسخگوی ارباب رجوع نمی باشند. خدا کند که این خبر صحت نداشته باشد، زیرا برای شرف، اخلاق و جوانمردی ایرانی امری زشت و ناپسند است. یه یقین کم بود وسائل و تجهیزات هرگز نمی تواند عذری برای این گناه اخلاقی به حساب آید زیرا ناگفته پیداست که تلاش برای تهیه امکانات از مقدمات واجبه این تکلیف انسانی است و تعطیلی مطب و دفتر کار طبیب راه حل نهائی نمی باشد. آیا این شرائط با شرائط دوران دفاع مقدس تفاوتی دارد که عزیزانی از شما به سوی جبهه برای یاری شتافتند و بی گمان برای همیشه نامشان با افتخار و سربلندی برتارک تاریخ ایران میدرخشد؟

۵- اصولا حرفه پزشکی از نظر فقهی از واجبات کفائی است که در برخی شرائط همچون شرائط فعلی که کشور با هجوم بیماری واگیر مواجه است در فرض گسترده شدن نیاز، به واجب عینی مبدل می شودوتخلف ازآن گناه کبیره است.

۶- خدمتگذاران عالیقدر:
گذشته از وجوب وتکلیف شرعی، تکلیف انسانی واخلاق پزشکی را متذکر می گردم . شما عزیزان تحت توجهات پروردگار از دست رنج ملت ایران این دانش را آموخته اید ودردامان این مادر پرورده شده اید، مادری که به امید یاوری ودستگیری امروز در کنارگاهواره شما نشسته ازشما انتظار یاری به فرزندانش را دارد، حاشا به جوانمردی شما عزیزان که صدای مام عزیز وطن و ناله هم وطنان را پاسخ ندهید. با توکل به یاری پروردگار وتوجهات ونزول شفای الهی دست از آستین به درآورید و به سوی درمان بشتابید که خدا همراه شماست. من به عنوان یک روحانی خدمتگزار ملت، دست شما را می بوسم، نه من بلکه صدها فرشته بوسه برآن دست میزند کز کار خلق یک گره بسته واکند.

۷- استدعای نگارنده از مقامات کشوری رفع نیازهای جامعه پزشکان است که با مدیریتی خردمندانه کمبودها را رفع فرمایند.

۸- از مقامات قضائی می خواهیم که به امرنه خیانت بلکه جنایت جنایتکارانی که دراین شرائط به سود جوئی دست می یازند ووسائل مورد نیاز درمان را غارت می کنند و خون بی گناهان را می مکند بپردازند و به نامه پراکنی و کاغذ بازی بسنده نفرمایند. شخصا به مراکز مربوط سرکشی فرمایند و مقصران را تذکر و ارشاد ومجرمان را تنبیه و مجازات نمایند.والسلام

پی نوشت: آیت الله دکتر «سید مصطفی محقق داماد» یکی از برجسته ترین اندیشمندان، فقیهان و حقوقدانان معاصر ایران است.

Share