اجرای عملیات ضدعفونی توسط سازمان بسیج عمران و معماری و سازمان بسیج مهندسین صنعتی گیلان

همزمان با شیوع ویروس کرونا در گیلان عملیات ضدعفونی کردن معابر و اماکن پر تردد شهر رشت توسط مهندسین سازمان بسیج عمران و معماری استان گیلان و سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان گیلان شبانه صورت می گیرد.

همزمان با شیوع ویروس کرونا در گیلان عملیات ضدعفونی کردن معابر و اماکن پر تردد شهر رشت توسط مهندسین سازمان بسیج عمران و معماری استان گیلان و سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان گیلان شبانه صورت می گیرد.

Share