گزارش تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن در انزلی

راهپیمایی ۲۲ بهمن از مقر سپاه در خیابان پاسداران آغاز و به سالن شهید انصاری انزلی ختم شد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن از مقر سپاه در خیابان پاسداران آغاز و به سالن شهید انصاری انزلی ختم شد.

Share