نصب المان مسابقات وزنه‌برداری جام نامجوی در پیاده راه فرهنگی رشت

المان مسابقات بین المللی وزنه برداری جام زنده یاد نامجو در پیاده راه فرهنگی رشت نصب شد. این مسابقات از ۱۲ الی ۱۶ بهمن به میزبانی سال ۶ هزار نفره شهدای رشت برگزار می‌شود.

المان مسابقات بین المللی وزنه برداری جام زنده یاد نامجو در پیاده راه فرهنگی رشت نصب شد. این مسابقات از ۱۲ الی ۱۶ بهمن به میزبانی سال ۶ هزار نفره شهدای رشت برگزار می‌شود.

Share