نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه رودبار؛ ۱۷داوطلب برای تصاحب یک کرسی

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه رودبار اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه رودبار را به شرح زیر اعلام می دارد.

ا- آقای کاظم ارجمندی فرزند رضا کد نامزد ۱۵

۲– خانم ذکاء اسدی جیرندهی فرزند محبت اله کد نامزد ۱۶

۳- آقای اله‌یار باباپور جلیمه‌جانی فرزند رحیم کد نامزد ۱۸

۴- آقای امین بابائی فرزند شفیع کد نامزد ۱۹

۵- آقای منوچهر جمالی سوسفی فرزند علی مشهور به دکتر جمالی کد نامزد ۲۱

۶- آقای سید یاسر حسینی فرزند سید صالح مشهور به دکتر حسینی کد نامزد ۲۴

۷ – آقای رضا رضائی‌زاده فرزند ایوب کد نامزد ۴۲

۸- آقای محرمعلی ضیائی دفرازی فرزند ایلخانی کد نامزد ۴۸

۹ – آقای مجتبی طالبی دارستانی فرزند اژدر کد نامزد ۴۹

۱۰ – آقای اسماعیل فدائی کلورزی فرزند دوستعلی مشهور به محسن کد نامزد ۵۴

۱۱. آقای علی کاظمی لویه فرزند زین العابدین مشهور به علینقی کد نامزد ۵۷

۱۲. علیرضا کربلائی حسین فرزند ناصر کد نامزد ۵۸

۱۳. آقای مهرداد گودرزوند چگینی فرزند خسرو کد نامزد ۶۱

۱۴. آقای یوسف میرزایی فرزند امیر کد نامزد ۶۴

۱۵. آقای مهدی میرزایی داکدره فرزند بخشعلی کد نامزد ۶۵

۱۶. آقای محمد میرزایی فتحکوهی فرزنده حبیب اله کد نامزد ۶۷

۱۷. خانم صبورا نوروزی چناری فرزند رمضان کد نامزد ۶۸

Share