روحانی: اگر مجلس مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد

روحانی در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور: اگر مجلس مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد

 

روحانی گفت: شماها که در جلسات خصوصی خود می گویید مجلس بعدی صددرصد مال ما هست و اگه مال شماست چرا غصه می خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی صددرصد مال ماست الحمدالله مال شماست اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود مجلس هم مال شما باشد، نوش جان شما. ما در این داستان اصلا مشکل نداریم پس بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شود، انتخابات سالم باشد و همه تلاش کنیم مشارکت بالا برود.

 

Share