تعداد داوطلبان حوزه انتخابیه رودبار به ۱۵ نفر رسید

علی کاظمی لویه یکی از کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حضور در انتخابات مجلس انصراف داد و به این ترتیب تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه رودبار به ۱۵ نفر رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی کاظمی لویه یکی از کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حضور در انتخابات مجلس انصراف داد و به این ترتیب تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه رودبار به ۱۵ نفر رسید.

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه رودبار به شرح زیر است:

ا. آقای کاظم ارجمندی فرزند رضا کد نامزد ۱۵

۲. خانم ذکاء اسدی جیرندهی فرزند محبت اله کد نامزد ۱۶

۳. آقای اله‌یار باباپور جلیمه‌جانی فرزند رحیم کد نامزد ۱۸

۴. آقای امین بابائی فرزند شفیع کد نامزد ۱۹

۵. آقای منوچهر جمالی سوسفی فرزند علی مشهور به دکتر جمالی کد نامزد ۲۱

۶. آقای سید یاسر حسینی فرزند سید صالح مشهور به دکتر حسینی کد نامزد ۲۴

۷. آقای محرمعلی ضیائی دفرازی فرزند ایلخانی کد نامزد ۴۸

۸. آقای مجتبی طالبی دارستانی فرزند اژدر کد نامزد ۴۹

۹. آقای اسماعیل فدائی کلورزی فرزند دوستعلی مشهور به محسن کد نامزد ۵۴

۱۰. علیرضا کربلائی حسین فرزند ناصر کد نامزد ۵۸

۱۱. آقای مهرداد گودرزوند چگینی فرزند خسرو کد نامزد ۶۱

۱۲. آقای یوسف میرزایی فرزند امیر کد نامزد ۶۴

۱۳. آقای مهدی میرزایی داکدره فرزند بخشعلی کد نامزد ۶۵

۱۴. آقای محمد میرزایی فتحکوهی فرزنده حبیب اله کد نامزد ۶۷

۱۵. خانم صبورا نوروزی چناری فرزند رمضان کد نامزد ۶۸

Share