تصاویری از بارش برف زمستانی در شهر رشت

از ساعاتی پیش نخستین برف زمستانی در رشت آغاز شده است و در آخرین دقایق روز یکشنبه ۲۰ بهمن بخشهایی از سطح شهر را سفیدپوش کرده است.

از ساعاتی پیش نخستین برف زمستانی در رشت آغاز شده است و در آخرین دقایق روز یکشنبه ۲۰ بهمن بخشهایی از سطح شهر را سفیدپوش کرده است.

Share