بیست و یکمین اهدای عضو سال ۹۸ گیلان انجام شد

ابوطالب پورتقی ۴۶ ساله و اهل لاهیجان، که بر اثر تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش، در مرکز فراهم آوری پیوند اعضا رازی رشت، مورد عمل اهدای عضو قرار گرفت و دو کلیه و کبد وی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اهدای اعضای مرگ مغزی گیلانی به بیماران نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

ابوطالب پورتقی ۴۶ ساله و اهل لاهیجان، که بر اثر تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش، بیست و نهم دی ماه سال جاری در مرکز فراهم آوری پیوند اعضا رازی رشت، مورد عمل اهدای عضو قرار گرفت و دو کلیه و کبد وی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

گفتنی است؛ این مورد، بیست و یکمین اهدای عضو در سال ۹۸ از استان گیلان می باشد.

Share