با انتخابات الکترونیک خیال مردم راحت می‌شود

روحانی در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور: با انتخابات الکترونیک خیال مردم راحت می‌شود.

روحانی گفت: به آقای وزیر کشور در هر دوره ای تاکید کردیم به هر حال نشد که این انتخابات را الکترونیکی کنیم، افغانستان هم این کار را کرد این کار را بکنیم این که چیزی نیست آخر این چیست دومرتبه روی ورقه بنویسد دومرتبه در صندوق بیندازد و باز یکی می خواند، یکی علامت می زند و معلوم نیست آن چه چیزی را می خواند و این کجا را علامت می زند. بعد همه که علامت زدیم یا حسین تجمیع. و آخر که می خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می آید آنجا باید مراقب و مواظب باشیم خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند. چرا این کار را بکنیم ؟ بگذاریم الکترونیکی و کمی مردم راحت شوند و خیالشان آسوده شود.

Share