ارتقاء و رشد کارگروه مدیریت جامع کیفیت منابع آب گیلان در شناسایی منابع آلاینده آب

غلامپور اظهار داشت: با ارائه گزارش عملکرد کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیلان، براساس اظهار نظر تیم ارزیابی وزارت نیرو، ارتقاء چشمگیری در راستای شناسایی منابع آلاینده آب براساس چارچوب برنامه نظامنامه ۳ سالانه صورت گرفت و همگرایی بسیار خوبی در استان صورت پذیرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست سالیانه کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب منطقه ۲ کشور با حضور معاونین بهره برداری و مدیران کنترل کیفیت آب شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و آب و فاضلاب روستایی استانهای گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان کردستان برگزار شد.

مازیار غلامپور معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با بیان ارتقاء و رشد کارگروه مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیلان در شناسایی منابع آلاینده آب، افزود: این نشست به ریاست مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد و مسئولین کارگروه های اجرایی هر یک از استانها به ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر درخصوص مشکلات و مسائل موجود در این حوزه پرداختند.

وی همچنین اظهار داشت: با ارائه گزارش عملکرد کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیلان، براساس اظهار نظر تیم ارزیابی وزارت نیرو، ارتقاء چشمگیری در راستای شناسایی منابع آلاینده آب براساس چارچوب برنامه نظامنامه ۳ سالانه صورت گرفت و همگرایی بسیار خوبی در استان صورت پذیرفت.

در ادامه مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان لزوم مدیریت صحیح آب های زیرزمینی و سطحی اظهار داشت: از آنجاییکه آب شرب بهداشتی و تولید غذا به منابع آبی سالم و باکیفیت وابسته است، ضروری است منابع بالقوه و بالفعل آلاینده و میزان تاثیرگذاری آن بر منابع آبی به درستی شناسایی و راهکارهای مناسب برای آن برنامه ریزی گردد.

گفتنی است از مهرماه سالجاری سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان گیلان، با حکمی از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو، به عنوان ریاست کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیلان منصوب شد.

Share