گزارش تصویری مراسم شام غریبان شهید سلیمانی در رشت

پریناز جهان مهمانی: مراسم شام غریبان سردار راستین وطن حاج قاسم سلیمانی با همت موکب مردمی خدام العتره شهرداری رشت و حضور جمع زیادی از مردم عاشق در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

پریناز جهان مهمانی: مراسم شام غریبان سردار راستین وطن حاج قاسم سلیمانی با همت موکب مردمی خدام العتره شهرداری رشت و حضور جمع زیادی از مردم عاشق در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

Share