گزارش تصویری راهپیمایی حمایت از اقتدار و صلابت نظام در رشت

راهپیمایی نمازگزاران رشتی در حمایت از اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

راهپیمایی نمازگزاران رشتی در حمایت از اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

Share