گزارش تصویری آیین باشکوه تشییع پیکر شهید سلیمانی در تهران

 مردم غیور و همیشه در صحنه کشورمان از ساعاتی قبل از آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت در مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران حضور یافته‌اند.

مردم غیور و همیشه در صحنه کشورمان از ساعاتی قبل از آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت در مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران حضور یافته‌اند.

Share