سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر احمد لسانی به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر احمد لسانی سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا شد.

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر احمد لسانی به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا منصوب شد.

پیش از این، دکتر حامد ابراهیمی این مسوولیت را برعهده داشت.

Share