سایبان آرامش و حمایت را باید بر خانواده زندانیان بگسترانیم

رضا محمدی اصل نهاد خانواده را ویژه و ارزشمند دانست و گفت: قانون گزار نیز نگاهی ویژه به این موضوع داشته و ما می‌بایست با شناسایی چالشهای پیش رو از ابزارهای تسهیلاتی استفاده کنیم تا بتوانیم چتر حمایتی و سایبان آرامشی برای خانواده زندانیان باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه شورای برنامه ریزی مرکز امور خدمات اجتماعی با حضور محمدی اصل مدیر کل، ایرج نجفی معاون اصلاح و تربیت زندانهای گیلان، فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج و دیگر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ابتدا فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج ضمن گزارش و ارائه جامع از فعالیتهای حوزه‌های مختلف آن واحد به بحث و بررسی راه‌های حمایتی و راهکارهایی که می‌توان خانواده‌های زندانیان را بیشتر تحت پوشش قرار داد پرداخت.

در ادامه رضا محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان، بیان داشت باید در زمینه نو آوری و چالشهای حمایت از خانواده  تحقیق کرد و راه حل‌هایی متناسب با موقعیت و زمان استخراج نمود.

وی نهاد خانواده را ویژه و ارزشمند دانست و گفت: قانونگذار نیز نگاهی ویژه به این موضوع داشته و ما می‌بایست با شناسایی چالشهای پیش رو از ابزارهای تسهیلاتی استفاده کنیم تا بتوانیم چتر حمایتی و سایبان آرامشی برای خانواده زندانیان باشیم.

مدیر کل زندانهای گیلان اولویت بندی را درشناسایی خانواده‌های نیازمند مهم و اساسی دانست و گفت: توانمند سازی مددجویان در زمان تحمل حبس و خانواده‌های آنان با کمک و همیاری دیگر نهادهای حمایتی را باید محور قرار داد. همچنین روش‌ها و فرایندهایی که بتوان ابتدا مهارت و شناخت افراد را در تخصص‌های لازم شناسایی کرد را یک اصل مهم برای ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ کار و توان افزایی دانست.

رضا محمدی اصل از اعضای جلسه خواست یک هم اندیشی با حضور کارشناسان زبده برای رسیدن به یک مدل و  ایجاد یک عملکرد و رویکرد حمایتی از افراد گروه هدف تشکیل گردد.

وی تاکید بر ویژگی‌هایی چون عزت نفس، سلامت روانی، مهارت زندگی و شغلی، برخورداری از خدمات نهادهای حمایتی و درمانی در خانواده زندانیان را به عنوان خط مشی اصلی شورای مذکور مورد تاکید قرار داد.

Share