راهپیمایی حمایت از اقتدار و صلابت نظام در رودسر

راهپیمایی نمازگزاران رودسری در حمایت از اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

راهپیمایی نمازگزاران رودسری در حمایت از اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

Share