دریافت جایزه برنزین استاندارد ۳۴۰۰۰ در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور

در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور که براساس ارزیابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد این شرکت موفق به دریافت جایزه برنزین استاندارد ۳۴۰۰۰ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور که براساس ارزیابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد این شرکت موفق به دریافت جایزه برنزین استاندارد ۳۴۰۰۰ شد.

بنا به این گزارش جایزه برنزین استاندارد ۳۴۰۰۰ در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور براساس ارزیابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سیدمحسن حسینی سالکده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان اهداء شد.

Share