گزارش تصویری خش خش برگ‌های خزان در رشت

پارکها و بوستانهای شهر رشت در فصل خزان رنگ و بوی پاییزی به خود گرفته است.

پاییز همواره برای ما یادآور رنگ‌های زیبای درختان و طبیعت است. پاییز، وفادار ترین فصل خداست و حافظه ی خیس خیابان های شهر را همیشه همراهی می کند. پاییز را هم می توان زیبا دید.

Share