گزارش تصویری آیین تکریم و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

آیین تکریم و معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور جمعی از مسئولان صبح روز سه شنبه برگزار و ضمن قدردانی از زحمات رضا مسرور مدیرعامل پیشین سازمان، محمدولی روزبهان به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد.

آیین تکریم و معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور جمعی از مسئولان صبح روز سه شنبه برگزار و ضمن قدردانی از زحمات رضا مسرور مدیرعامل پیشین سازمان، محمدولی روزبهان به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد.

Share