کوچکترین پیشرفتی در طراحی طرح جامع شهری چابکسر دیده نمی‌‌شود

بیش از پنج سال است که راه و شهرسازی استان یک گروه مشاور را برای طراحی طرح جامع شهری به شهرداری معرفی کرده اما متاسفانه کوچکترین پیشرفتی در کار مشاهده نمی‌شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید کمال الدین مهدویان عضو شورای اسلامی شهر چابکسر به دیارمیرزا گفت: شرایط نامناسب حاکم بر چابکسر موجب عدم تمایل سرمایه گذاری در این شهر شده است.

وی با اشاره به نداشتن طرح جامع شهری، اظهار کرد: قدیمی بودن طرح هادی که بیش از ده سال از عمر آن میگذرد در کنار بکپارچه نبودن قوانین بین ادارات آب منطقه ای و منابع طبیعی در بحث رعایت حرائم از دیگر مشکلات موجود است.

مهدویان یادآور شد: بیش از پنج سال است که راه و شهرسازی استان یک گروه مشاور را برای طراحی طرح جامع شهری به شهرداری معرفی کرده اما متاسفانه کوچکترین پیشرفتی در کار مشاهده نمی‌شود.

این عضو شورا گفت: اجرای سختگیرانه قوانین در شهرداری و سخت تر از آن در کمیسیون مغایرت استان موجب نارضایتی سرمایه گذاران و حتی مردم بومی شده است.

وی افزود: این اتفاقات در حالی است که در ده سال پیش مجوز ساخت ساختمانهایی به ارتفاع هشت تا سیزده سقف در این شهر صادر شده است.

مهدویان با بیان اینکه مراجعات ما به استانداری و دیدار با معاون عمرانی استانداری نیز هیچ نتیجه ای در بر نداشته است، تصریح کرد: اکنون به ندرت مجوزی با پنج سقف صادر می‌شود اما به دلیل وجود شرایط جغرافیایی خاص و بکر شهر چابکسر که فاصله بین کوه و دریا در حدود ۲کیلومتر است و با وجود اراضی زراعی و باغی کمتر زمینی در این شهر با کاربری مسکونی باقی مانده است.

عضو شورای شهر چابکسر به دیارمیرزا گفت: این اتفاقات موجب افزایش چشمگیر قیمت ملک در این شهر ساحلی شده تا جایی که دیگر نسل جوان و متوسط جامعه قدرت خرید حتی یک ملک صد متری را هم ندارند.

مهدویان در پایان اظهار داشت: با تمام این تفاسیر تنها امید شهروندان به شهرداری و کمیسیون مغایرت استان است که تا کنون رضایت سرمایه دار که نه، حتی رضایت مردم بومی نیز جلب نشده و سبب نارضایتی روزافزون شهزوندان می شود.

Share