پس از استعفای شهردار؛ سرپرست شهرداری رودبار انتخاب شد

محمد امین فیض بخش شهردار رودبار هفته گذشته استعفای خود را به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد و اعضای شورای شهر ضمن پذیرش استعفای وی جلساتی را برای انتخاب سرپرست شهرداری برگزار کردند که علی سیاهی با رأی اعضای شورا به‌عنوان سرپرست شهرداری رودبار انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در نشست فوق‌العاده شورای شهر رودبار علی سیاهی مسئول واحد درآمد و اصناف به‌عنوان سرپرست شهرداری رودبار انتخاب شد.

محمد امین فیض بخش شهردار رودبار هفته گذشته استعفای خود را به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد و اعضای شورای شهر ضمن پذیرش استعفای وی جلساتی را برای انتخاب سرپرست شهرداری برگزار کردند که علی سیاهی با رأی اعضای شورا به‌عنوان سرپرست شهرداری رودبار انتخاب شد.

Share