ساماندهی کارخانه کمپوست رودسر ظرف ۲ ماه | اختصاص ۳ میلیارد تومان اعتبار به صورت مشروط

حسین اسماعیل پور فرماندار شهرستان رودسر گفت: فضای کارخانه کمپوست رودسر ظرف دو ماهه آینده ساماندهی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  حسین اسماعیل پور فرماندار شهرستان رودسر در کمیته پسماند این شهرستان با بیان اینکه انباشت زباله در رودسر از خط قرمز گذشته است، اظهار داشت: مدیریت پسماند و زباله در شهرستان رودسر اوضاع مناسبی ندارد و با غیرفعال شدن کارخانه کمپوست رودسر طی چند ساله اخیر بیش از صدها تن زباله در فضای محوطه این کارخانه دپو شده است.

فرماندار رودسر افزود: دفع نامناسب زباله در منطقه مشکلاتی از نظر زیست محیطی و بهداشتی بوجود آورده است.

اسماعیل پور تصریح کرد: ظرف دو ماهه آینده نسبت به ساماندهی زباله و ریجکت فضای کارخانه اقدام شود.

وی یادآور شد: سه میلیارد تومان اعتبار برای فعال کردن مجدد کارخانه کمپوست در نطر گرفته می‌شود به شرط اینک این کارخانه برنامه ای در راستای کمپوست داشته باشد.

فرماندار رودسر با بیان اینکه کارخانه کمپوست رودسر در چند ساله اخیر بیمار بوده و نیازمند تعیین تکلیف است.

Share