حسن رستم زاد فرماندار نمونه گیلان و جزو فرمانداران برتر کشور شد

حسن رستم زاد فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا به عنوان فرماندار نمونه استان گیلان و جزو فرمانداران برتر کشور در حوزه عملکرد اربعین حسینی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن رستم زاد با اعلام ستاد اربعین وزارت کشور به عنوان فرماندار نمونه گیلان و جزو فرمانداران برتر کشور شد.

در جلسه ستاد اربعین حسینی استان گیلان گزارش عملکرد شهرستان ها در این حوزه بررسی و با اعلام ارسلان زارع استاندار گیلان، حسن رستم زاد فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا به عنوان فرماندار نمونه استان گیلان و جزو فرمانداران برتر کشور در حوزه عملکرد اربعین حسینی انتخاب شد و از سوی استاندار گیلان مورد تقدیر قرار گرفت.

Share