بی‌نظمی تعدادی از اعضای شورای شهر رشت، مانع برگزاری جلسه شورا شد

در جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت اسماعیل حاجی پور، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، محمدحسن علیپور و فرهام زاهد حاضر بودند و شش عضو دیگر اعضا حاضر نشدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت برای دومین هفته متوالی به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا برگزار نشد.

در جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت اسماعیل حاجی پور، محمدحسن عاقل منش، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، محمدحسن علیپور و فرهام زاهد حاضر بودند و ۵ عضو دیگر اعضا حاضر نشدند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت در جلسه غیررسمی امروز شورا بیان داشت: بر اساس وعده ای که پیش از این دادم، مبنی بر این که بعد از نیم ساعت از زمان اعلام شده، اگر تعداد اعضا به حد نصاب نرسید، جلسه را برگزار نمی کنیم، این تصمیم پابرجاست.

اسماعیل حاجی پور با بیان این که متاسفانه جلسه امروز به حد نصاب نرسید، اظهار داشت: سیدامیرحسین علوی عدم حضور خود را اعلام کرد و حجت جذب دیگر عضو شورا بیمار است و از بقیه اعضا خبری ندارم.

وی خاطر نشان کرد: در سایت شورا غایبان و حاضران هر جلسه را اعلام می کنیم، درست نیست برای برگزاری جلسه یک ساعت و یا بیشتر منتظر اعضا باشیم، ما اعضای شورا باید به رای مردم احترام بگذاریم.

چهارشنبه گذشته نیز جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد.

شورای اسلامی کلانشهر رشت ١١ عضو دارد که برای برگزاری جلسه حداقل هشت نفر باید حضور داشته باشند.

رشت دارای حدود ٧٠٠ هزار نفر جمعیت ثابت استکه در طول روز به یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر می رسد.

Share