اعمال تخفیف آب بها در صورتحساب ۷۱ هزار مشترک خانگی گیلان

رضا سبحانی، معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از اعمال تخفیف در ۷۱ هزار اشتراک خانگی استان گیلان خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از اعمال تخفیف در ۷۱ هزار اشتراک خانگی استان گیلان خبرداد.

رضا سبحانی معاون مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضلاب استان گیلان گفت: در راستای فرهنگ سازی مناسب درمدیریت مصرف آب و به منظور تشویق مشترکینی که طی ماه های خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۸ با رعایت الگوی مصرف آب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز مصرفشان کاهش داشته، مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران به ازای هر مترمکعب کاهش مصرف مبلغ مشخصی تخفیف لحاظ شد.

معاون مشترکین و درآمد آبفای گیلان با اشاره به اینکه مشترکین مشمول تخفیف شناسایی شده و مبلغ تخفیف در حسابشان منظور شده، افزود: در بازه زمانی مذکور ۷۱ هزار مشترک خانگی در استان گیلان با مدیریت مصرف توانستند به میزان ۴۶۹ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی داشته باشند که این صرفه جویی برایشان مبلغ ۷۶۲ میلیون ریال صرفه جویی مالی به دنبال داشته و مبلغ مربوطه در حساب هر یک از این مشترکین اعمال گردیده است.

Share