اعضای هیئت مدیره خانه فرهنگ گیلان مشخص شدند

انتخابات هیات مدیره‌ و بازرسان خانه‌ی فرهنگ گیلان صبح روز ۱۵ آذر ۱۳۹۸ در عمارت این خانه با حضور حداکثری اعضا برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انتخابات هیئت مدیره خانه فرهنگ گیلان صبح روز جمعه برگزار شد.

در این انتخابات و در آغازز جلسه آقایان جکتاجی، دانش آراسته و پورهادی به عنوان روسای سنی مجمع عمومی خانه فرهنگ گیلان انتخاب شدند و مسعود جوزی مدیر مسئول و کاندیدای هیات مدیره به قرائت گزارش عملکرد هیات اجرایی پرداخت.

پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره در خانه فرهنگ گیلان در نهایت افراد زیر به ترتیب حائز بیشترین رای شده و جواز ورود به هیات مدیره‌ی و بازرسان را کسب کردند.

اعضای منتخب هیات مدیره به‌ترتیب اخذ آراء:

۱.مزدک پنجه‌ای
۲.پرویز فکر آزاد
۳.محمدرضا یکرنگ صفاکار
۴.عباس گلستانی
۵.منوچهر بهدانی
۶.حامد اریب
۷.لیلا پورکریمی

اعضای علی‌البدل هیات مدیره:

۸.مازیار عمادزاده
۹.طاهره آرمیون

اعضای منتخب بازرسان
۱.رضا مجلسی
۲. مسعود حقانی

اعضای علی البدل بازرسان
۱.شهرام دفاعی

گفتنی است این اولین انتخابات هیات مدیره‌ی و بازرسان خانه‌ی فرهنگ گیلان پس از نزدیک به سه سال بود و در این مدت خانه فرهنگ گیلان با هیات اجرایی اداره میشد که با انتخابات امروز اداره خانه بر عهده هیات مدیره‌ی انتخابی قرار گرفت.

Share