گزارش تصویری مانور اطفای حریق در مراکز حساس بندر آستارا

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل عملیات مانور اطفا حریق در مراکز حساس در بازار بزرگ ساحلی آستارا برگزار و به بازاریان نحوه مقابله با آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی آموزش داده شد.

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل عملیات مانور اطفا حریق در مراکز حساس در بازار بزرگ ساحلی آستارا برگزار و به بازاریان نحوه مقابله با آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی آموزش داده شد.

Share